top of page

/Mental coach in Sports/

De sportpsycholoog is een vaste waarde geworden in de totale (top)sportomkadering. Het mentale aspect is dan ook zeer bepalend om goed te kunnen presteren. Misschien ben je als individuele sporter, club of federatie op zoek naar een manier om mentaal nog sterker te worden, of om bepaalde hindernissen te overwinnen.

Veel terugkerende thema's zijn:

 • faalangst

 • zenuwen / stress

 • zelfvertrouwen

 • zelfbeheersing

 • concentratie

 • visualisatie

 • presteren onder druk:

       slechter presteren op wedstrijd dan tijdens training

 • motivatie (dip)

 • leiderschap

 • teambuilding

 • bewust opbouwen naar doelen & planning

 • terugkomen na een blessure

 • maximaal potentieel kunnen bereiken!

/Mental coach in Music/

In het verlengde van de sport-en prestatiepsychologie (+ aansluitend bij de hierboven vernoemde thema's) kunnen ook muzikanten & artiesten bij mij terecht. Ik was ook zelf 16 jaar als professioneel muzikant actief.

Als Mental Coach ga ik ter plaatse in heel Vlaanderen en Brussel voor de werking bij clubs, teams en federaties. Ik heb ook een praktijkruimte in Destelbergen (bij Gent) voor individuele sessies, meer info vind je hier. Wil je een afspraak maken? Dit kan je hier doen.

/KLINISCH PSYCHOLOOG/

Ik ben ook werkzaam als algemeen klinisch psycholoog en therapeut. Diverse psychologische thema's (zelfvertrouwen, keuzemoeilijkheden, zelfcontrole, angst, stress, stemming, assertiviteit, zelfbeeld,...) kunnen aangepakt worden. Meer informatie vind je op mijn website Psycholooggent.be

Sportpsychologie
SPORTPSYCHOLOGIE

De laatste jaren zijn mentale training en sportpsychologie steeds meer vast onderdeel geworden van het globale leer- en begeleidingsproces bij sporters. Bij het leveren van sportprestaties komt meer kijken dan fysieke, technische en tactische vaardigheden alleen. Net als fysieke vaardigheden zijn mentale vaardigheden (bvb zelfvertrouwen, motivatie, concentratie en spanningsregulatie) trainbaar. Zoals een diëtist of een physical coach zijn wij gespecialiseerd in een bepaald onderdeel die sporters tot betere prestaties kunnen brengen. 

Als sporter kom je soms hindernissen tegen die er voor zorgen dat je niet ten volle kan presteren op training of tijdens competitie. Mentale training & coaching kunnen je hier zeker bij helpen. Zo kunnen we samen bepaalde zaken verbeteren en mogelijke blokkerende factoren elimineren.

Ook sporters die totaal geen ‘problemen’ ervaren kunnen erg gebaat zijn bij mental coaching. Het doel is om jou of je ploeg nog beter te maken. In sport kan elk procent een meerwaarde bieden en tijdens competitie kan het mentale aspect zelfs de doorslag geven. Uiteraard blijft ook de sportbeleving en de voldoening die hierbij gepaard gaat centraal staan. Als sporter is het belangrijk om je potentieel maximaal naar buiten te kunnen brengen. Vaak ligt dat potentieel verder dan je misschien zelf denkt.

Hieronder vind je het aanbod:

mentale trainiNG

Individuele

mentale trainining

Individuele

mentale trainining

Individuele

mentale trainining

mentale trainining voor sporters

 

Individueel

mentale trainining voor sporters

 

Individueel

mentale trainining

voor sporters

 

Individueel

De individuele noden van een atleet worden in kaart gebracht . Tijdens een aantal sessie (8-10) worden mentale vaardigheden aangeleerd en getraind. Er is regelmatige opvolging. Indien gewenst is er overleg met de coach en de ouders.

Het doel is het verbeteren van de sportprestatie en het vergroten van het welzijn.

mentale traininG 

IN GROEP

TEAMSESSIES & Workshops

A) In groep wordt een mentale vaardigheid onder de loep genomen. Er worden ervaringen uitgewisseld en men leert nieuwe aspecten van mentale training aan.

B) Onderlinge team-evaluaties & functioneringsgesprekken. Dit kan zowel aan het begin van een seizoen als tijdens het seizoen. Deze aspecten kunnen aan bod komen:

 • Communicatie tussen spelers en trainers

 • Groepsprocessen en teamdynamica

 • In kaart brengen van sterke punten en werkpunten: deze op elkaar afstemmen

 • Teamdoelen en teamrollen stellen

mentale training

voor sportcoaches

Coach the coach

Een goede coach heeft niet alleen kennis van de sport. Er wordt ook op sociaal en communicatief vlak veel van hem/haar gevraagd. De coach moet daarnaast ook leiderschap tonen en vaak knopen doorhakken. 

Op regelmatige basis kan met de coach samen gezeten worden om bepaalde aspecten te bespreken en bij te sturen waar mogelijk, zodat ook hij /zij het beste uit zichzelf en de sporter(s) kan halen:

 • Wat zijn je sterkes en valkuilen als coach? 

 • Hoe kun je als coach het best communiceren?

 • Hoe spreek  ik een bepaalde sporter best aan?

 • Stressmanagement

Aanbod

Mentaal profiel opstellen

Wil je als sporter, of als coach van een team, de mentale sterktes en werkpunten op meerdere parameters in kaart brengen?

Dit gebeurt aan de hand van vragenlijsten, eventuele individuele gesprekken en observaties. 

LEZINGEN

TEAMBUILDING

Teamcohesie is essentieel voor een goed functionerend team.  

 

Hiervoor kan het belangrijk zijn om activiteiten in te richten die de sociale - en taak cohesie in een groep versterken. Daarnaast kan men ook de noden en het functioneren van een groep dieper verkennen.

Bij teams, clubs, federaties,verenigingen of bedrijven wordt een lezing of workshop gegeven over de sport- en prestatiepsychologie.

 

Dit kan een 'Introductie in de sportpsychologie' (of muziek) zijn, maar volgens aangegeven voorkeur kan ook ook een specifiek thema of onderwerp behandeld worden. 

LEZINGEN & WORKSHOPS

Muziek
MENTAL COACHING IN MUZIEK

Er zijn heel wat parallellen te trekken tussen sporters, dansers en muzikanten. Men moet heel lang oefenen om tot een bepaald niveau te komen. Er is het proces van constant bijsturen en perfectioneren. Daarnaast bestaat soms ook een vorm van competitie, maar er is vooral het naar buiten brengen van je 'kunnen', tijdens optredens en performances. Op deze momenten is het belangrijk om optimaal te kunnen presteren.

Ik ben zelf 16 jaar actief geweest als professioneel muzikant. Daardoor heb ik eerstehands ervaring in voorbereidingen & repetities, studiowerk (opnames) en optredens. Mijn achtergrond als klinisch psycholoog, sport- & prestatiepsycholoog en muzikant komt hier samen. Ook hier kan mentale training, zoals hierboven beschreven, een meerwaarde bieden. Maar ook op vragen rondom motivatie, plankenkoorts, groepsdynamiek & - begeleiding, bewust opbouwen naar een bepaald doel,... kan gewerkt worden.

Ook binnen de sportpsychologie specialiseer ik me in het gebruik (tempo, genre, functie) van muziek voor, na en tijdens de sport.

bottom of page